Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Možnosti online schůzek

 • pozvánku je možné poslat komukoliv, i když nepoužívá Office 365. Přes zaslaný odkaz se bude moci připojit pomocí webového prohlížeče.
 • nepřihlášené účastníky musí schválit organizátor schůzky 
 • je možné naplánovat i opakované schůzky
 • je možné vložit fyzické místo setkání a zároveň mít připravenu online schůzku pro vzdálené účastníky
 • maximální počet účastníků online schůzky je 300

Naplánování v kalendáři MS Teams

Klepněte na ikonu kalendáře v bočním panelu MS Teams

V kalendáři označte čas, kdy se má schůzka konat. Zobrazí se okno s vlastnostmi schůzky.

Vlastnosti schůzky

 • Zadejte požadované účastníky
  • účastníky mohou být i externí adresy bez účtu Microsoft, např. adresa@gmail.com
  • pokud nechcete pozvat účastníky, jen vytvořit odkaz na schůzku, který bude moci použít kdokoliv, zadejte svoji vlastní e-mailovou adresu
 • Pokud chcete poslat pozvánku některému celému týmu či třídě, klepněte na pole "přidat kanál", vyberte požadovaný tým a některý jeho kanál. 
 • klepněte na "Poslat". Pozvánka se pošle všem zadaným adresátům a všem členům týmu (pokud je vybrán)


 • Pokud potřebujete na schůzku pozvat další adresáty, otevřete schůzku a odkaz "připojit se ke schůzce" jim rozešlete nebo třeba nasdílejte na webu

Další možnosti schůzky

 • Otevřete schůzku z kalendáře a klepněte na "Možnosti schůzky"

v "Možnostech schůzky" můžete zvolit, kdo se může ke schůzce připojit bez schválení a kdo může převzít prezentaci. Možnosti schůzky může nastavit pouze organizátor schůzky.

Pozor! Ve výchozím nastavení schůzky mohou prezentovat všichni účastníci schůzky. (popis rolí ve schůzce) Možnosti "Povolit volajícím přeskočit předsálí" a "Oznamovat, když se volající připojí nebo odpojí" se týkají účastníků, kteří se ke schůzce připojují běžným hlasovým hovorem přes telefon.


Připojení k online schůzce

 • Pokud používáte MS Outlook, připomene vám blížící se schůzku a nabídne připojení. Je také možné se připojit z události v kalendáři. • V jakémkoliv kalendáři a poštovním klientovi je v obsahu zprávy/události k dispozici odkaz pro připojení k události.


Při zadání kanálu týmu do pozvánky, se možnost připojení ke schůzce zobrazí i v kanálu daného týmu.


Další návody v MS Teams • No labels
Write a comment…