Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instalace a základní nastavení

MS Teams je možné používat přes webové rozhraní nebo jako aplikaci na Windows, Mac OS. Webové rozhraní vyžaduje prohlížeč Chrome nebo Edge. 
Na Linuxu je možné použít aplikaci v preview verzi, nebo webové rozhraní v Chrome/Chromium s upraveným nastavením nebo verzi využívající Electron.
Na mobilních zařízení (iOS a Android) využijete mobilní aplikaci.

Instalace MS Teams na počítači

Instalace MS Teams na tabletech a mobilech

 • Přejděte do Play Store (Android) (návod) nebo App Store (iOS) a nainstalujte MS Teams stejně jako jiné aplikace.

Přihlášení

 • Pokud jste přihlášení k Office svým účtem Office 365, může se Teams přihlásit automaticky. Pokud se tak nestane, budete vyzváni k přihlášení. Zadejte své přihlašovací údaje k Office 365 - učo@muni.cz, zobrazí se okno jednotného přihlášení, kde zadáte učo a primární heslo.

Základní nastavení

Do nastavení se dostanete kliknutím na kolečko s fotografií nebo iniciálami v pravém horním rohu Teams a volbou možnosti "Nastavení"

Záložka Obecné

Nastavení zobrazení týmů

Výchozí zobrazení týmů je "mřížka". Vhodnější je použít rozložení "seznam". 

Další nastavení

Nechejte zaškrtnuté položky "Automatické spuštění aplikace" a "Při zavření ponechat aplikaci spuštěnou". Zaškrtněte "Registrujte aplikaci Teams jako chatovací aplikaci pro sadu Office".

Minimalizace Teams a velikost zobrazovaného obsahu

Okno MS Teams si můžete pro úsporu místa na obrazovce zmenšit.


Také můžete nastavit velikost zobrazovaného obsahu.

Mám už Teams nainstalované?

Klepněte na tlačítko Start a sjeďte dolů. Pokud jsou MS Teams nainstalované, uvidíte je v seznamu programů.

Jakou verzi Windows mám?

Spusťte Průzkumníka Windows 

Klepněte pravým tlačítkem na Tento počítač a potom na Vlastnosti

Pod "Typ systému" poznáte, jestli máte 32 bitový nebo 64 bitový operační systém

Další návody v MS Teams

 • No labels

1 Comment

 1. Anonymous

  MS Teams pro linux je možné instalovat i pomocí příkazového řádku. [1]

  Install manually on Debian and Ubuntu distributions:

  curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
  sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/ms-teams stable main" > /etc/apt/sources.list.d/teams.list'
  sudo apt update
  sudo apt install teams

  Install manually on RHEL, Fedora and CentOS based distributions:

  sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
  sudo sh -c 'echo -e "[teams]\nname=teams\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/ms-teams\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/teams.repo'
  sudo dnf check-update
  sudo dnf install teams

  Alternatively, to use yum instead of dnf:

  yum check-update
  sudo yum install teams

  Install manually on openSUSE based distributions:

  sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
  sudo sh -c 'echo -e "[teams]\nname=teams\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/ms-teams\nenabled=1\nautorefresh=1\nkeeppackages=0\ntype=rpm-md\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/zypp/repos.d/teams.repo'
  sudo zypper refresh
  sudo zypper install teams

  [1] https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/get-clients#install-manually-from-the-command-line

Write a comment…